Kunstzinnig Centrum Randstad in het centrum van Almere-Stad
GESCHIEDENIS IN KERAMIEK  

 In opdracht van de Werkgroep Almere Promotie mocht ik een kunstwerk maken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA).

Ik heb ervoor gekozen om 25 jaar geschiedenis te "vangen" in 25 boeken van keramiek.
Op de ruggen van de boeken zijn 25 hoogtepunten uit die historie terug te vinden.