Kunstzinnig Centrum Randstad in het centrum van Almere-Stad


Men moet van de kunstenaar niet meer verlangen dan hij kan geven
en van de criticus niet meer dan hij kan zien.